День працівника природно-заповідної справи України

🔰7 липня в Україні – день працівників природно-заповідної справи. День всіх, хто вносить вагомий внесок у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду України та для кого це перетворилося на справу всього життя.

Збереження генофонду живої природи, унікальних природних екосистем, ландшафтів є складовою системи забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля й одним з пріоритетів державної політики України.

Заповідання природних територій є одним із найбільш дієвих механізмів охорони природних екосистем, унікальних природних комплексів, ландшафтів та рідкісних видів рослин і тварин, саме тому розвиток заповідної справи визнано одним з найважливіших пріоритетів державної політики.

📌Розвиток природно-заповідної справи є одним з провідних напрямів екологічної стратегії Одеської області. Так, станом на поточний 2024 рік в регіоні налічується – 131 об’єкт природно-заповідного фонду площею близько 167 тис. га, з них 19 об’єктів загальнодержавного значення та 112 об’єктів місцевого значення. На частку заповідного фонду припадає 5,01 % від загальної площі області.

‼Досягнення у формуванні природно-заповідного фонду регіону є здобутком невтомної праці природоохоронців. З метою охорони біотичного різноманіття, в Одеській області в співпраці з науковцями та органами місцевого самоврядування постійно проводиться робота зі створення нових та розширення існуючих територій, об’єктів природно-заповідного фонду.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, органами державної влади та місцевого самоврядування, за підтримки та ініціативи громадської організації «Українська природоохоронна група», проведено роботу, за результатами якої створено нові об’єкти природно-заповідного фонду Одеської області, а саме:

➡ландшафтний заказник місцевого значення «Схили до Лунга», площею 11,2134 га, розташований на території Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області, оголошено рішенням Одеської обласної ради від 01.03.2024 № 636-VIII.

➡ландшафтний заказник місцевого значення «Коло глея», площею 45 га, розташований на території Овідіопольської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області, оголошено рішенням Одеської обласної ради від 01.03.2024 № 637-VIII.

➡ландшафтний заказник місцевого значення «Чигринська балка», площею 579,18 га, розташований на території Раухівської селищної територіальної громади Березівського району Одеської області, оголошено рішенням Одеської обласної ради від 01.03.2024 № 635-VIII.

📌Одночасно з цим, була проведена робота щодо розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Так, рішенням Одеської обласної ради від 02.12.2022 № 488-VIII розширено територію заповідного урочища місцевого значення «Дністровські плавні» на 757 га на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

Департаментом в співпраці з Бородінською селищною радою Болградського району Одеської області та науковцями громадської організації «Rewilding Ukraine» проводиться робота щодо створення національного природного парку «Буджацькі степи» на території селищної ради загальною площею 9729,72 га. Станом на поточний 2024 рік Департаментом направлено Проєкт створення Парку до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України для підготовки відповідного Указу Президента України.

Крім того, протягом 2022-2023 років проведено роботи щодо розчистки каналів Придунайських водойм, що значно покращило гідрологічний стан таких об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області як:

➡ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Озеро Кагул»;

➡ландшафтний заказник місцевого значення «Лунг»;

➡один із складових водних об’єктів Дунайського біосферного заповідника загальнодержавного значення – Стенцівсько-Жебриянівські плавні.

Одночасно з цим, Департаментом ведеться активна робота щодо оновлення положень та охоронних зобов’язань територій та об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області.

В довгостроковій перспективі збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області стане важливим фактором забезпечення потреб суспільства нашої країни, враховуючи необхідність післявоєнного відновлення територій, збереження і відновлення генофонду флори і фауни, зокрема рідкісних, зникаючих видів, типових екосистем і біотопів, формування системи полігонів для моніторингу навколишнього природного середовища, адаптації до зміни клімату та його пом’якшення.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації дякує працівникам природно-заповідної справи та усім тим, кому небайдужа доля унікальних і цінних куточків природи регіону.💚